Book of Lists

A guide to polish business and industry.

ZASADY UDZIAŁU W RANKINGACH

 1. Administratorem serwisu i właścicielem strony www.bookoflists.pl jest VALKEA MEDIA SA. NIP: 525-21-77-350. REGON: 016-319-485. Valkea Media S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000291933. Kapitał zakładowy: 2 026 151,00 PLN w pełni wpłacony.
 2. Udział w rankingu jest bezpłatny. Wyniki rankingów publikowane są w Book of Lists, który ukazuje się w postaci drukarskiej, w układzie rocznym, w nakładzie: 15000 egzemplarzy. Termin druku: wrzesień 2018.
 3. Aby zamieścić informacje w publikacji Book of Lists należy zarejestrować firmę na stronie: www.bookoflists.pl/rejestracja, utworzyć login a następnie wypełnić odpowiedni  elektroniczny formularz.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail przesyłane są dane logowania oraz komunikat z linkiem aktywującym konto.
 5. Odpowiadając na ankietę wyrażają Państwo zgodę, aby podane przez Państwa dane firmy zostały zamieszczone w publikacji.
 6. W trosce o cel nadrzędny – Administrator ma prawo, aby przeglądać, redagować i usuwać materiał, który po sprawdzeniu przez ekspertów „Book of Lists” uznany został za niestosowny oraz niezgodny z prawdą.
 7. Użytkownik ma możliwość edycji swoich danych, uzupełnienia danych w rankingach  Valkea Media S.A. zapewnia Firmom możliwość dostępu, przeglądania, edycji, usunięcia tylko swoich danych z rankingów.
 8. Nie przysługuje użytkownikom prawo do zmiany danych, które ich nie dotyczą bezpośrednio.
 9. Administrator systemu dane te będzie wykorzystywał do aktualizowania informacji w rankingach oraz tworzenia wizerunku polskiego biznesu. Rankingi te mogą być przez Valkea Media S.A. wykorzystywane przy tworzeniu innych publikacji biznesowych oraz raportów statystycznych.
 10. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następującej treści:
  1. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia
  2. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu
  3. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych przesyłanych przez Administratora
 11. Regulamin rozszerzony serwisu dostępny jest na stronie głównej

§ ANKIETA BOOK OF LISTS – INFORMACJE OGÓLNE

 • Ankieta dotyczy działalności firmy w Polsce
 • Ankieta służy do zamieszczenia w rankingu informacji o firmie, a nie jej bezpłatnego ogłoszenia. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian redakcyjnych i skracania wypowiedzi w razie potrzeby. Prosimy o podawanie sprawdzonych, a nie szacunkowych danych.
 • LINK DO LOGOWANIA DO ANKIET: aktywny będzie do 18 czerwca 2018 r.
 • PYTANIA DOTYCZĄCE ANKIETY: Zespół BOOK of LISTS: Monika Rozner;
  tel.: +48 22 257 75 00 wew. 118  lub e-mail. bookoflists@valkea.com

 § INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

 • Przychody: Podajemy w  zł PLN w pełnych liczbach
 • PRZYCHODY W SYSTEMIE OBROTOWYM INNYM, NIŻ ROK KALENDARZOWY:  Prosimy podawać dane za okres rozliczeniowy (obejmujący 12 miesięcy), który skończył się w roku, o który pytamy
 • Dla przykładu: przychody z okresu 01.09.2016 – 31.08.2017 – należy wpisać w pole “2017” ; przychody z okresu 01.01.2017 – 31.12.2017 – należy wpisać w pole “2017”
 • Liczba pracowników: Prosimy podać liczbę osób pracujących w Państwa firmie (w tym: na umowę zlecenie, umowę o dzieło, umowę o pracę), nie liczbę etatów, aktualnych na czas wypełnienia ankiety.
 • WND, NA: would not disclose, not applicable. Prosimy nie  zostawiać niewypełnionych pól. Jeśli nie mogą Państwo ujawnić niektórych informacji, prosimy wpisać odpowiednio: WND= DANE NIE UJAWNIONE; NA=NIE DOTYCZY.

§ LISTA RANKINGÓW DOSTĘPNYCH W PUBLIKACJI

BOOK OF LISTS 2018/2019

 

 • Aby wziąć udział w rankingach, kliknij przycisk „Wybierz ranking”, a następnie zaznacz odpowiednie pola, klikając w kwadrat(y) przy odpowiednim rankingu.
Wybierz ranking  


[bol_button href=”https://bookoflists.pl/wybierz-ranking/” text=”Wybierz ranking” background=”#22b5a4″ icon=”glyphicon-th-list”

Musisz byc zalogowany ! Zaloguj się