Partnerzy
Współpraca partnerska z Book of Lists

Jesteś zainteresowany współpracą?

Przygotujemy specjalną ofertę współpracy oraz propozycje działań w ramach tegorocznego projektu Book of Lists.

Współpraca partnerska z Book of Lists

Związek Polskiego Leasingu (ZPL)
to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia 29 podmiotów.

Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu, jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji, w skład której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope.  www.leasing.org.pl LinkedIn

Związek Polskiego Leasingu

Creditreform
jest jedną z największych firm zajmujących się wywiadem gospodarczym na świecie.

Creditreform

Został założony w 1879 roku, w Moguncji w Niemczech. Obecnie Creditreform ma biura w 22 krajach, głównie w Europie i Chinach. Creditreform Polska, jako jedna z pierwszych firm na polskim rynku, od 25 lat z powodzeniem gromadzi, analizuje i udziela informacji na temat moralności płatniczej firm. „Nasz profesjonalizm przejawia się w członkostwie w elitarnych organizacjach, takich jak np. Federacja Business Information Service (FEBIS). Creditreform Polska otrzymał również certyfikat Trustworthy Company, przyznany przez Customer Satisfaction Center. Jest przyznawany przedsiębiorcom charakteryzującym się nienaganną opinią wśród Klientów i Wykonawców. creditreform.pl

Instytut Biznesu Rodzinnego
powstały z inicjatywy dr Adrianny Lewandowskiej, od 2011 roku troszczy się o rozwój polskiej przedsiębiorczości rodzinnej.

Naszą misją jest wspieranie polskich przedsiębiorców rodzinnych i badaczy zajmujących się szeroko pojętą tematyką przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce. Obserwując zagraniczną tendencje przekazywania przedsiębiorstw w ręce korporacyjnych właścicieli z obcym kapitałem dążymy do tego, by w Polsce biznes rodzinny był utrzymywany w rękach rodzin po ustąpieniu z firmy jej założycieli. Z badań przeprowadzonych przez Instytut wynika, że w Polsce mamy około 92% przedsiębiorstw pozostających we własności rodzin, ale tylko 36% z nich uważa się za firmy rodzinne. Celem działalności Instytutu Biznesu Rodzinnego jest podniesienie tych wartości i umacnianie przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce. Misję tę realizujemy poprzez profesjonalne wsparcie firm rodzinnych i rodzin biznesowych w takich obszarach jak: sukcesja i strategia międzypokoleniowa.
www.ibrpolska.pl

Instytut Biznesu Rodzinnego

Polska Rada Centrów Handlowych

to największa w Polsce organizacja skupiająca firmy związane z branżą centrów oraz ulic handlowych.

Polskia Rada Centrów Handlowych

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 240 firm działających w branży nieruchomości handlowych. Polska Rada Centrów Handlowych jest narodowym partnerem International Council of Shopping Centers (ICSC) i działa na terenie Polski od 2003 roku.

Misją PRCH jest wspieranie rozwoju firm i profesjonalistów działających na rynku nieruchomości handlowych w Polsce, a także promocja pozytywnego wizerunku branży centrów i ulic handlowych. prch.org.pl