Wybierz rankingi
Znajdź na liście ranking odpowiadający profilowi twojej firmy

Aby wziąć udział w rankingach, znajdź odpowiadający twojej firmie formularz, a następnie zaznacz odpowiednie pola, klikając w kwadrat(y) przy odpowiednim rankingu.

Publikacja Book of Lists

SEKTOR
USŁUGI DORADCZE

Firmy audytorskie; księgowe; podatkowe

Ranking według przychodów w 2019 r.

Firmy doradcze

Ranking według przychodów z doradztwa biznesowego (doradztwo gospodarcze + transakcyjne) w 2019 r.

Firmy BPO

Ranking według przychodów ogółem w 2019 r.

SEKTOR
USŁUGI FINANSOWE

Firmy zarządzające wierzytelnościami

Ranking według przychodów z windykacji w 2019 r.

SEKTOR
USŁUGI DLA FIRM

Firmy badania rynku

Ranking według przychodów z badania rynku w 2019 r.

Firmy IT Consulting

Ranking według przychodów z IT consultingu w 2019 r.

Firmy Public Relations

Ranking według przychodów z PR w 2019 r.

Firmy tłumaczeniowe

Ranking według przychodów z tłumaczeń w 2019 r.

Agencje Marketingowe

Ranking według przychodów ze sprzedaży w 2019 r.

SEKTOR
USŁUGI HR

Firmy HR

Executive search; selekcja i rekrutacja; agencje pracy tymczasowej – jedna ankieta

SEKTOR
USŁUGI PRAWNICZE

Firmy prawnicze

Ranking według liczby prawników ogółem

SEKTOR
EDUKACJA

Firmy szkoleniowe

Ranking według przychodów ze szkoleń w 2019 r.

Szkoły językowe

Ranking według przychodów z działalności szkoły językowej w 2019 r.

SEKTOR
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI

Agencje nieruchomości komercyjnych

Ranking według wynajętej powierzchni komercyjnej (stan na 31.03.2020)

Firmy zarządzające nieruchomościami

Ranking według całkowitej obsługiwanej powierzchni GLA (stan na 31.03.2020)

Generalni wykonawcy

Ranking według przychodów z generalnego wykonawstwa w 2019 r.

Firmy zarządzające projektem budowlanym

Ranking według przychodów z zarządzania projektami w 2019 r.

Deweloperzy nieruchomości komercyjnych

Powierzchnie biurowe + powierzchnie handlowo-usługowe: ranking według inwestycji zrealizowanych w 2019 – I Q 2020 r.

Deweloperzy nieruchomości mieszkaniowych

Ranking według liczby mieszkań sprzedanych w 2019 r.

Firmy architektoniczne

Ranking według przychodów z projektowania architektonicznego w 2019 r.

Deweloperzy powierzchni magazynowych

Ranking według powierzchni magazynowej wybudowanej w Polsce w 2019 r.

Firmy Design & Fit out

Ranking według powierzchni zrealizowanych projektów (stan na 31.03.2020 r.)

SEKTOR
MOTORYZACJA I TRANSPORT

Firmy transportowe spedycyjne i logistyczne

Ranking według przychodów z działalności TSL w 2019 r.

SEKTOR
INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA

Dystrybutorzy sprzętu i oprogramowania komputerowego

Ranking według przychodów z dystrybucji w 2019 r.

Producenci oprogramowania i integratorzy systemów komputerowych

Ranking według przychodów ogółem w 2019 r.