Book of Lists

A guide to polish business and industry.

ZASADY UDZIAŁU W RANKINGACH

 1. Administratorem serwisu i właścicielem strony www.bookoflists.pl jest VALKEA MEDIA SA. NIP: 525-21-77-350. REGON: 016-319-485. Valkea Media S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000291933. Kapitał zakładowy: 2 026 151,00 PLN w pełni wpłacony.
 2. Udział w rankingu jest bezpłatny. Wyniki rankingów publikowane są w Book of Lists, który ukazuje się w postaci drukarskiej, w układzie rocznym, w nakładzie: 15000 egzemplarzy. Termin druku: wrzesień 2019.
 3. Aby zamieścić informacje w publikacji Book of Lists należy zarejestrować firmę na stronie: www.bookoflists.pl/rejestracja, utworzyć login a następnie wypełnić odpowiedni  elektroniczny formularz.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail przesyłane są dane logowania oraz komunikat z linkiem aktywującym konto.
 5. Odpowiadając na ankietę wyrażają Państwo zgodę, aby podane przez Państwa dane firmy zostały zamieszczone w publikacji.
 6. W trosce o cel nadrzędny – Administrator ma prawo, aby przeglądać, redagować i usuwać materiał, który po sprawdzeniu przez ekspertów „Book of Lists” uznany został za niestosowny oraz niezgodny z prawdą.
 7. Użytkownik ma możliwość edycji swoich danych, uzupełnienia danych w rankingach  Valkea Media S.A. zapewnia Firmom możliwość dostępu, przeglądania, edycji, usunięcia tylko swoich danych z rankingów.
 8. Nie przysługuje użytkownikom prawo do zmiany danych, które ich nie dotyczą bezpośrednio.
 9. Administrator systemu dane te będzie wykorzystywał do aktualizowania informacji w rankingach oraz tworzenia wizerunku polskiego biznesu. Rankingi te mogą być przez Valkea Media S.A. wykorzystywane przy tworzeniu innych publikacji biznesowych oraz raportów statystycznych.
 10. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następującej treści:
  1. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia
  2. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu
  3. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych przesyłanych przez Administratora
 11. Regulamin rozszerzony serwisu dostępny jest na stronie głównej

§ ANKIETA BOOK OF LISTS – INFORMACJE OGÓLNE

 • Ankieta dotyczy działalności firmy w Polsce
 • Ankieta służy do zamieszczenia w rankingu informacji o firmie, a nie jej bezpłatnego ogłoszenia. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian redakcyjnych i skracania wypowiedzi w razie potrzeby. Prosimy o podawanie sprawdzonych, a nie szacunkowych danych.
 • LINK DO LOGOWANIA DO ANKIET: aktywny będzie do 30 czerwca 2019 r.
 • PYTANIA DOTYCZĄCE ANKIETY: Zespół BOOK of LISTS: Monika Rozner;
  tel.: +48 22 257 75 00 wew. 118  lub e-mail. bookoflists@valkea.com

 § INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

 • Przychody: Podajemy w MLN zł w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku, w przypadku grup finansowych prosimy o podawanie danych skonsolidowanych z zaznaczeniem odpowiedniego pola w formularzu
 • PRZYCHODY W SYSTEMIE OBROTOWYM INNYM, NIŻ ROK KALENDARZOWY:  Prosimy podawać dane za okres rozliczeniowy (obejmujący 12 miesięcy), który skończył się w roku, o który pytamy
 • Dla przykładu: przychody z okresu 01.09.2017 – 31.08.2018 – należy wpisać w pole “2018” ; przychody z okresu 01.01.2018 – 31.12.2018 – należy wpisać w pole “2018”
 • Liczba pracowników: Prosimy podać liczbę osób pracujących w Państwa firmie (w tym: na umowę zlecenie, umowę o dzieło, umowę o pracę), nie liczbę etatów, aktualnych na czas wypełnienia ankiety.
 • WND, NA: would not disclose, not applicable. Prosimy nie  zostawiać niewypełnionych pól. Jeśli nie mogą Państwo ujawnić niektórych informacji, prosimy wpisać odpowiednio: WND= DANE NIE UJAWNIONE; NA=NIE DOTYCZY.

§ LISTA RANKINGÓW  BOOK OF LISTS 2019/2020

NAZWA RANKINGU/SEKCJA

KRYTERIUM

USŁUGI DLA FIRM  
Firmy księgowe ranking według przychodów z usług księgowych w 2018 r
Firmy doradztwa podatkowego ranking według przychodów z doradztwa podatkowego w 2018 r
Firmy audytorskie ranking według przychodów z audytu w 2018 r
Firmy BPO lista alfabetyczna
Firmy doradcze ranking według przychodów z doradztwa biznesowego w 2018 r

USŁUGI FINANSOWE

Banki w Polsce ranking według aktywów netto w 2018 r
Firmy zarządzające wierzytelnościami ranking według przychodów z windykacji w 2018 r
Towarzystwa ubezpieczeniowe ranking według składki przypisanej brutto w 2018 r
Firmy leasingowe ranking według ogólnej wartości zawartych umów leasingowych w 2018 r
Domy maklerskie ranking według obrotów z rynku GPW w 2018 r

USŁUGI HR

Firmy HR – executive search ranking według pracowników zrekrutowanych w 2018 r
HR agencje pracy tymczasowej ranking według liczby pracowników tymczasowych w 2018 r (po przeliczeniu na FTE)
Firmy HR rekrutacje i selekcja ranking według liczby pracowników zrekrutowanych w 2018 r

USŁUGI PRAWNICZE

Polskie firmy prawnicze ranking według liczby prawników ogółem
 Miedzynarodowe firmy prawnicze ranking według liczby prawników ogółem

POZOSTAŁE USŁUGI DLA FIRM

Centra Usług Wspólnych lista alfabetyczna
Firmy badania rynku ranking według przychodów z badania rynku w 2018 r
Firmy eventowe i agencje reklamowe lista alfabetyczna
Firmy pozyskujące dotacje unijne lista alfabetyczna
Firmy IT Consulting ranking według przychodów z IT consultingu w 2018 r
Firmy tłumaczeniowe ranking według przychodów z tłumaczeń w 2018 r
Firmy Public Relations ranking według przychodów z PR w 2018 r
Firmy cateringowe ranking według przychodów z cateringu w 2018 r
Firmy ochroniarskie ranking według przychodów ogółem w 2018 r

EDUKACJA

Szkoły językowe ranking według przychodów z działalności szkoły językowej w 2018 r
Firmy szkoleniowe ranking według przychodów z działalności szkoleniowej w 2018 r

BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI

Developerzy nieruchomości komercyjnych – powierzchnie handlowo – usługowe ranking według zrealizowanych inwestycji: handlowo-usługowych GLA (m kw.): 2018 + I kwartał 2019
Developerzy nieruchomości komercyjnych – powierzchnie biurowe ranking według zrealizowanych inwestycji: biurowych GLA (m kw.): 2018 + I kwartał 2019
Agencje nieruchomości komercyjnych ranking według powierzchni komercyjnej wynajętej (stan na 31.03.2019 r)
Developerzy nieruchomości mieszkaniowych ranking według liczby mieszkań sprzedanych w 2018 r
Developerzy powierzchni magazynowej ranking według powierzchni magazynowej wybudowanej w Polsce w 2018 r
Firmy desing & fit out ranking według powierzchni zrealizowanych projektów 2018 r + I kwartał 2019
Firmy architektoniczne ranking według przychodów z projektowania architektonicznego w 2018 r
Generalni wykonawcy ranking według przychodów z generalnego wykonawstwa w 2018 r
Firmy zarządzające projektem budowlanym ranking według przychodów z zarządzania projektami w 2018 r
Firmy zarządzające nieruchomościami ranking według całkowitej obsługiwanej powierzchni GLA (stan na 31.03.2019 r)

MOTORYZACJA I TRANSPORT

Firmy kurierskie ranking według przychodów z usług kurierskich w 2018 r
Firmy transportowe, spedycyjne i logistyczne ranking według przychodów z działalności TSL
Firmy wypożyczające samochody ranking według przychodów z wypożyczania samochodów w 2018 r
Firmy zarządzające flotami samochodów ranking według liczby floty w 2018 r
Firmy przeprowadzkowe ranking według przychodów z przeprowadzek w 2018 r

INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA

Producenci oprogramowania i integratorzy IT ranking według przychodów ogółem w 2018 r
Operatorzy komunikacyjni i dostawcy internetu ranking według przychodów ogółem w 2018 r
Dystrybutorzy sprzętu i oprogramowania internetowego ranking według przychodów z dystrybucji w 2018 r

GOSPODARKA I PRZEMYSŁ

Największe firmy w Polsce  ranking według przychodów ze sprzedaży w 2018 r
Najwieksi pracodawcy w Polsce – firmy prywatne/firmy państwowe  ranking według liczby pracowników ogółem
Firmy zarządzane przez kobiety lista alfabetyczna
Koncerny farmaceutyczne w Polsce ranking według przychodów ogółem

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Najwięksi touroperatorzy ranking według przychodów z organizacji wyjazdów w 2018 r
Lotniska w Polsce ranking według liczby pasażerów w 2018 r
Hotele w Polsce lista alfabetyczna

PRZEWODNIK INFORMACYJNY

Ambasady  lista alfabetyczna
Instytucje Państwowe  lista alfabetyczna
Izby Handlowe  lista alfabetyczna
Organizacje biznesowe  lista alfabetyczna
Jednostki administracji terenowej  lista alfabetyczna
Anioły biznesu  lista alfabetyczna
 • Aby wziąć udział w rankingach, kliknij przycisk „Wybierz ranking”, a następnie zaznacz odpowiednie pola, klikając w kwadrat(y) przy odpowiednim rankingu.
Wybierz ranking  

 

Musisz byc zalogowany ! Zaloguj się